top of page
  • Skribentens bildS E S

Maj 2018 ReSITE1 visning0 kommentarer
  • Skribentens bildS E S

Elin Strand Ruin i samarbete med Stella Nova, Verdandi och boende i Hallonbergen. Förstudie inför gestaltningsförslag Konst i Krysset Hallonbergen/Ör på uppdrag av Sundbyberg Stad och Marabouparkens Konsthall. Kamera och redigering av Lisa Partby. December 2016.


75 visningar0 kommentarer


Hur ska jag få förskoleplats? Frågan är befogad – det föds så många nya stockholmare att utbyggnadstakten för förskolorna knappt hänger med. För att korta avståndet mellan behov och byggnad har SISAB, det kommunala bolag som ansvarar för att bygga nya förskolor och skolor i Stockholm, tagit fram en konceptförskola (planarkitekt: Owe Lindh). Oavsett om den byggs för fem, sex eller åtta avdelningar är grundutförandet detsamma, det vill säga planlösning, konstruktion och tekniska system. Däremot anpassas utsidan till byggnadens omgivning och personalen kan påverka färger och andra detaljer i byggnadens interiör.

För att inte konsten skulle försvinna i prototypprocessen har Stockholm konst på eget initiativ och för egna medel sett till att den är med. Tre olika konstverk som på olika sätt kom­mer att utföras på flera platser har tagits fram: Ett utomhus, ett inomhus och ett mobilt verk. Alla tre förverkligas först i Hässelby­-Vällingby stadsdelsförvaltning som tidigast nappade på SISAB:s konceptförskoleidé.

Så kommer det sig att Elin Strand Ruins (f. 1970) magiska Djurteatervagn med känslor och väder tagit plats i den första konceptförskolan Tabulatorn, Råcksta. Tillsammans med snickerigruppen MADAM (Marie Carlsson och Adam Gustafsson) har hon gett barnen en flexibel skulptur med allt som en riktig teater ska ha: Scen, orkesterdike, sminkloge, garderob, scenmaskineri, guldridå och gradäng där publiken sitter. Barnen kan veckla ut teatern åt olika håll, forma den till ett hus, ett S med flera spelplatser, ett långt djur med svans... Mönster och färger varierar men alla ytor är sammetslena. Trots det knappa måttet 160x80x120 cm ryms tematiska lådor med rekvisita: Zebra, sommaräng, eld... Ett högklassigt konstverk som barnen själva är med och skapar.


http://www.stockholmkonst.se/konsten/konstprojekt/djurteatervagn-med-kanslor-och-vader/

6 visningar0 kommentarer
bottom of page