S E S

Photo Anders Bobert
Photo Anders Bobert

The Kitchen Square, Hallonbergen , August 2020

In collaboration with Stella Nova, Verdandi,

Marabouparken and Balder AND FRIENDS - 

Kitchen Square activities with cooking ETC from March to Sept 2020

The Kitchen Square program spring 2020

Outside_Group-15.jpg

Monira Haj Abdalla, Shazia Chaudhry, Faiza Rebandi and Elin Strand Ruin (Heve Hatam is missing in the photo).  

OCTOBER 2019

Invited by Bilgi University in Istanbul to give a lecture about my practice and Feministic Cityplanning and participate in a dinner seminar at the CIRCLE GALLERY to discuss city development from a norm creative perspective. 

Art recidency in Istanbul 2020  

Invited by SI The Swedish Institute to do a Equal Spaces residency pilot and exhibition at the Womens Library and Information Center Foundation in Istanbul summer/autumn-20

THE KITCHEN SQUARE, 2019

KÖKETS TORG 2019

KÖKETS TORG i relation till SOCIAL HÅLLBARHET och KONST.  

Köket som offentlig plats, permanent skulptur och socialt verktyg. 

Vi tror på att den långvariga dialogprocess i STORA MOBILA TURNÉN som kommer att pågå under 4 år (2019-23) sätter spår och förankrar skulpturen hos de boende. När centrumområdet står färdigbyggt, står miljonprogramsköket sig bäst som symboliskt monument. Platsen kommer dock kunna användas och aktiveras på olika sätt, även med matlagning. Men det kan även vara ett massproducerat kök omvandlat till skulptur och satt på piedestal på stadens torg. 

Den multikulturella kultur kring matlagning som finns i Hallonbergen kommer planeras in på fler sätt i det sociala stråket vilket också kommer att bidra till att förknippa Hallonbergen som området med “köksskulpturen”. Berättelsen om Praxagora och hur kvinnorna i Hallonbergen följde hennes exempel och flyttade ut köken på stadens torg, och hur skulpturen flyttades runt i flera år bland Hallonbergsborna för umgänge, matlagning och samtal innan den landade permanent, kommer vara levande och även stå på en skylt vid verket. Valet av den permaneneta platsen är viktigt för att projeket ska få den roll som vi önskar i relation till de boende i den äldre delen av Hallonbergen. Vågar man använda köket om det skulle står utanför Centrum? Blir det undanskymt som skulptur men en använd plats om den står tex i närheten av Stella Nova och odlingarna där? Här tror vi att DEN STORA TURNÈN - där vi testar ‘den permanenta skulpturen’ på olika platser ihop med kvinnogruppen och boende kommer vara viktig för att komma fram till en väl förankrad permanent plats. 

 

Målet och meningen för KÖKETS TORG är dess förmåga, att på olika rätt, glida mellan rollerna som renodlad konstskulptur och ett funktionellt verktyg för ett långsiktigt socialt hållbarhetsarbete.

Photo Anders Bobert
Photo Anders Bobert
Photo Anders Bobert
Hallonbergen_Foto_Ander-Bobert-6324.jpg
Photo Anders Bobert

The Kitchen Square, Hallonbergen  Autum 2019

The Kitchen Square, 2019

Photo Anders Bobert
Hallonbergen_Foto_Ander-Bobert-6372.jpg
Photo Anders Bobert

PRAXAGORAS KÖK 2016

In collaboration with Marabouparkens Konsthall and The City of Sundbyberg                                                                                                                                        The Kitchen of Praxagora, 2016

The kitchen of Praxagora, 2016, documentation by Lisa Partby and Elin Strand Ruin

Published the project Praxagoras Kök in Architecture and Feminism being a part of ’the Critiques series’ with Routledge in association with the AHRA (Architectural Humanities Research Association), 2017

'When Shazia Chaudhry, who has worked at the Stella Nova kindergarten of Stella Nova for 20 years, and knew knows everyone in the area, was cooking in the centre of Hallonbergen on a Sunday afternoon in May, she became a node for those who passed by; children, parents, grandparents, uncles and aunts, teens,  friends of her family, etc. The social network and bonds of friends- hip and family bonds that Shazia has built up in the neighbourhood for many years, became visible in her act of cooking.

 

Our question, after having carried out this temporary study for in advance of a long-term project, was: how could a permanent physical intervention make women’s experiences, their labour, their care work, and their networks visible to strengthen their role in the public sphere?'

Art / Architecture / Feministic city planning / Norm creative meeting places / Women led cities / Critical upcycling

KNITTING HOUSE 2010-2017

Knitting House in collaboration with The New Beauty Council 2010-17

Knitting house in collaboration with the New Beauty Council, 2010

ArkDes, 2013

Knitting House, ArkDes, Stockholm 2013 

EXHIBITIONS. PUBLIC ART. LECTURES. DEBATE. INTERIOR DESIGN. 

Talk and debate at ReSite, Citydeveloping Conference in Prague, curated by Greg Lindsay, June, 2018 

MY KITCHEN, H+, 2011

H+, Helsingborg, Smack Bang i Folkets Hamn                                                                                                                                                                                                                                 My kitchen, 2011

CRITICAL UPCYCLING

In collaboration with MADAM Snickeri and TEMA                                                                                                                                                        Furniture for the innovation square at Vinnova, 2015

Animaltheatre with feelings and weather (2014-20)

AN ANIMAL THEATRE WITH FEELINGS AND WEATHER 2014-19

Comissioned by Stockholm Arts (Stockholm Konst) An animal theatre with feelings and weather in collaboration with MADAM Snickeri (2014-2019)

Elin Strand Ruin is an artist and architect working within the field of partcipatory artpractice and norm creative urban place making. Her work operates at the interface between performative art and architecture, exploring how to catalyse social and architectural change implementing everyday activities in the common sphere. Strand Ruin has exhibited at leading artistic, architectural and planning venues around Sweden and Europe during the last 15 years. She is active in the debate issuing public space. Strand Ruin is based in Stockholm and runs her own practice: . S E S Studio Elin Strand Ruin and teaches in Urban planning at the School of Architecture, KTH. 

Strand Ruin was invited to the Bilgi Univeristy in Istanbul in Oct 2019 to give a lecture based on her work in reaktion to Feministic Cityplanning. The public collaborative project The Kitchen Square was opened the 4th of October 2019 in collaboration with Marabouparkens Artspace and Balder. The inauguration was a part of the conference - The Powerful Citizen that was a collaboration between RISE, Kairos Futures, Urban Design, Balder, Marabouparkens Art Space and S E S. The Kitchen of Praxagora (2016), 2017 Live performance + Screening of the film ‘The Kitchen of Praxagora’ (Lisa Partby/Strand Ruin, 2016), at the Marabouparken Artspace (May). Knitting House (2010), My Kitchen (2011), The heart of darkness (2013), An animal theatre with feelings and weather (2014-2019), the group show Behind the Green (2018) Visby, Sweden, The Feministic Recycling-park (2016-21). She was invited to speak at the Urban conference reSITE (2018) in Prague guest-curator Greg Lindsay, US, she moderated the Feministic City Planning Seminars by NCC (2016) and Safer Sweden (2018). 2017 Published the project ‘The Kitchen of Praxagora’ in the anthology Architecture and Feminism, Routledge in association with AHRA, edited by Hèléne Frichot, Catharina Gabrielsson, Helen Runting (Sept).