S E S

Photo Anders Bobert

KÖKETS TORG 2019

Fredag 4 oktober 2019 i Hallonbergen Centrum

DEN MÄKTIGA MEDBORGAREN Från ord till handling, en kunskapsverkstad för att undersöka hur vi kan göra stad tillsammans


13.00–14.00 VI BJUDER PÅ LUNCH vid det mobila köket
14.00–17.00 ÖPPET SAMTAL Den mäktiga medborgaren 

Moderatorer: Rise, Urban Design, Karios Future och Peoples Academy.

16.45 INVIGNING KÖKETS TORG Moderator: Joanna Zaweija, Statens Konstråd

Program: 

https://mailchi.mp/marabouparken/invigning-av-kkets-torg-ett-publikt-konstverk-av-arkitekt-och-konstnr-elin-strand-ruin

Invigning av Kökets Torg I form av betongavgjutningar av Hallonbergens standardkök från 1974 förflyttas en välkänd interiör ut i offentligheten.  Kökets Torg är ett skulpturalt monument och en hyllning till hemmets omvårdande hjärta i miljonprogrammets lägenheter – en publik manifestation som understödjer kvinnors sociala nätverk i byggd arkitektur. Sedan 2016 har arkitekten och konstnären Elin Strand Ruin tillsammans med personal från förskolan Stella Nova och kvinnoorganisationen Verdandi i Hallonbergen lagat mat på olika platser med hjälp av ett mobilt kök. Det mobila matlaget har identifierat de starka sociala nätverk som förskolans personal byggt upp under mer än 30 år, relationer som dagligen skapar lokal samhörighet och trygghet. Dessa nätverk är ett kapital att förvalta och utveckla. Kökets Torg vill visa på den samhällsbärande resurs som sådana nätverk bär på när de omsätts i permanenta investeringar i det offentliga rummet.  Ambitionen är att Kökets Torg ska vara fortsatt aktivt och öka kvinnors närvaro i den gemensamma offentligheten, till stor del med hjälp av Stella Nova och Verdandis roller som värdar för projektet.  

http://marabouparken.se/den-maktiga-medborgaren-invigning-av-kokets-torg/

PRAXAGORAS KÖK 2016

In collaboration with Marabouparkens Konsthall and The City of Sundbyberg                                                                                                                                        The Kitchen of Praxagora, 2016

The kitchen of Praxagora, 2016, documentation by Lisa Partby

Published the project Praxagoras Kök in Architecture and Feminism being a part of ’the Critiques series’ with Routledge in association with the AHRA (Architectural Humanities Research Association), 2017

'When Shazia Chaudhry, who has worked at the Stella Nova kindergarten of Stella Nova for 20 years, and knew knows everyone in the area, was cooking in the centre of Hallonbergen on a Sunday afternoon in May, she became a node for those who passed by; children, parents, grandparents, uncles and aunts, teens,  friends of her family, etc. The social network and bonds of friends- hip and family bonds that Shazia has built up in the neighbourhood for many years, became visible in her act of cooking.

 

Our question, after having carried out this temporary study for in advance of a long-term project, was: how could a permanent physical intervention make women’s experiences, their labour, their care work, and their networks visible to strengthen their role in the public sphere?'

Knitting house in collaboration with the New Beauty Council, 2010

ArkDes, 2013

Talk and debate at ReSite, Citydeveloping Conference in Prague, curated by Greg Lindsay, June, 2018 

H+, Helsingborg, Smack Bang i Folkets Hamn                                                                                                                                                                                                                                 My kitchen, 2011

In collaboration with MADAM Snickeri and TEMA                                                                                                                                                        Furniture for the innovation square at Vinnova, 2015

Comissioned by Stockholm Arts (Stockholm Konst) An animal theatre with feelings and weather in collaboration with MADAM Snickeri (2014-2019)

Elin Strand Ruin is an architect and an artist working within the field of feministic urban place making and as active in the debate. Her work operates at the interface between performative art and architecture, exploring how to catalyse social and architectural change. Strand Ruin has exhibited at leading artistic, architectural and planning venues around Sweden and Europe during the last 15 years.

 

Recent collaborative projects include Knitting House (2010), My Kitchen (2011), The heart of darkness (2013), An animal theatre with feelings and weather (2014-2019), The Kitchen of Praxagora (2016) and The Feministic Recycling-park (2016-21) in collaboration with Spridd & Lovely Landskap. She was the chef designer of the critically upcycling makeover of the Interior Design of Vinnova, 2015

Recent projects during 2018:  Element of Change, Berlin (June) and Behind the Green, Visby, Sweden, (June). She was invited to speak at the urban conference reSITE in Prague curated by Greg Lindsay (US) in June.

Upcoming projects: Participating in the book about Bomassan edited by Spridd, Konsthall C. Ongoing collaboration with NCC 'Normcreative Publicspace', Public Art Comission with Stockhiolm Konst nr 3/3 of An animal theatre with feelings and weather.

Strand Ruin teaches at the School of Architecture, KTH, in Stockholm and runs her own practice: S E S Studio Elin Strand Ruin.

S E S
Studio Elin Strand Ruin

+46 70 650 13 61

116 32 Stockholm

Åsögatan 169

c/o Spridd